ARBITRAŽINĖ IŠLYGA

Siekiant, kad ginčas, kylantis iš sutarties ar susijęs su šia sutartimi, būtų nagrinėjamas Respublikinis komerciniame arbitražo teisme, rekomenduojame į Jūsų sudaromas sutartis įrašyti sekančią arbitražinę išlygą:

„Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi, galutinai sprendžiamas Respublikiniame komerciniame arbitražo teisme pagal Respublikinio komercinio arbitražo teismo Reglamentą“