LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO ATVEJAI

 • I. TAIKOMOS ARBITRAŽO TEISMO PATEIKUS IEŠKINĮ IR PRAŠYMĄ DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ:

  • Sumokamas fiksuotas 150,00 EUR arbitražo administravimo mokestis;

  • Taikomos pranešus kitai šaliai;

  • Laikinosios apsaugos priemonės gali būti:

   • draudimas šaliai dalyvauti tam tikruose sandoriuose ar atlikti tam tikrus veiksmus;

   • šalies įpareigojimas saugoti su arbitražiniu nagrinėjimu susijusį turtą, pateikti piniginį užstatą, banko ar draudimo garantiją;

   • šalies įpareigojimas užtikrinti įrodymus, kurie gali būti reikšmingi arbitražiniam nagrinėjimui.

  • Šalis turi įrodyti:

   • jos ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti;

   • nesiėmus šių priemonių, arbitražo teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas;

   • laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir proporcingos jų siekiamam tikslui.

  • Priimama nutartis, kuri yra vykdytinas dokumentas.

 • II. TAIKOMOS IKI IEŠKINIO PATEIKIMO SKIRIANT LAIKINĄJĮ ARBITRĄ:

  • Teikiamas prašymas ir sumokamas fiksuotas 150,00 EUR arbitražo administravimo mokestis;

  • Paskiriamas laikinasis arbitras;

  • Taikomos pranešus kitai šaliai;

  • Laikinosios apsaugos priemonės gali būti:

   • draudimas šaliai dalyvauti tam tikruose sandoriuose ar atlikti tam tikrus veiksmus;

   • šalies įpareigojimas saugoti su arbitražiniu nagrinėjimu susijusį turtą, pateikti piniginį užstatą, banko ar draudimo garantiją;

   • šalies įpareigojimas užtikrinti įrodymus, kurie gali būti reikšmingi arbitražiniam nagrinėjimui.

  • Šalis turi įrodyti:

   • jos ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti; šio tikėtinumo nustatymas nelemia arbitražo teismo teisės vėliau arbitražinio nagrinėjimo metu priimti kitokį sprendimą ar nutartį;

   • nesiėmus šių priemonių, arbitražo teismo sprendimo įvykdymas gali iš esmės pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas;

   • laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir proporcingos jų siekiamam tikslui.

  • Priimama nutartis, kuri yra vykdytinas dokumentas.

 • III.TAIKOMOS BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMO:

  • Šalis turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones tiek iki arbitražo procedūros iniciavimo, tiek ir procedūrai prasidėjus.

  • Laikinųjų apsaugos priemonių procedūrai taikomos bendrosios laikinosios apsaugos priemonės.

 • LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS NEPRANEŠUS KITAI ŠALIAI:

  • Teikiamas prašymas priimti preliminariąją nutartį ir sumokamas fiksuotas 150,00 EUR arbitražo administravimo mokestis.

  • Šalis turi įrodyti:

   • pranešimas kitai šaliai apie prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali iš esmės pakenkti tų priemonių tikslams;

   • egzistuoja LR Komercinio arbitražo įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktuose nurodyti pagrindai.

  • Priėmus preliminariąją nutartį, informuojamos šalys;

  • Šalis, dėl kurios priimta nutartis, gali pateikti prieštaravimus dėl preliminarios nutarties priėmimo.

  • Galioja 20 dienų terminą, per kurį Arbitražo teismas, išklausęs abi ginčo šalis gali taikyti atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones.

  • Preliminari nutartis yra privaloma šalims, tačiau nėra vykdytinas dokumentas.