НАПОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

RESPUBLIKINIO KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO ARBITRAŽO MOKESČIŲ DYDŽIAI

Ginčo suma (Eur)
Ginčą nagrinėja
Viso mokėti*
 

*Į kainą neįskaičiuotas 100 eurų Registravimo mokestis


Respublikiniam komercinio arbitražo teismui pateikiant ieškinį (prašymą) turi būti sumokamas Registravimo mokestis – 100 eurų, kuris yra negrąžinamas bei Arbitražo Administravimo mokestis, kuris priklauso nuo ieškinio sumos dydžio, reiškiamų reikalavimų pobūdžio, arbitrų skaičiaus, apskaičiuojant sekančiai: 

 Kai ginčas yra neturtinio pobūdžio, mokamas fiksuotas Arbitražo administravimo mokestis – 700, 00 EUR ir arbitrų honoraro mokestis – 100, 00 EUR už kiekvieną arbitro darbo valandą.

 Už prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones išsprendimą mokamas fiksuotas Arbitražo administravimo mokestis – 150, 00 EUR

 Kitos išlaidos, susijusios su išmokomis liudytojams, ekspertams, vertėjams ar kitiems specialistams, kurie dalyvauja procese yra apskaičiuojamos pagal faktą, šalims pateikus išlaidų pagrįstumą patvirtinančius dokumentus.