RESPUBLIKINIS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMAS

KADA GALIMA RINKTIS ARBITRAŽINĮ TEISMĄ?

1. Šalys sudarę arbitražinę išlygą arba atskirą susitarimą ginčą spręsti arbitraže.
2. Šalių sudarytoje sutartyje dominuoja nuoroda į kitą dokumentą.
3. Šalims apsikeičiant procesiniais dokumentais, kai nėra ginčo dėl arbitražo jurisdikcijos.
4. Dominuoja kiti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys šalių susitarimą dėl ginčo sprendimo arbitraže.

Turite klausimų, reikia konsultacijos, norite pradėti arbitražo procedūrą

KODĖL VERTA RINKTIS ARBITRAŽINĮ TEISMĄ?

GREITAS ginčo sprendimo būdas

  • Byla galutinai išnagrinėjama vidutiniškai per trumpesnį nei 3 mėnesių terminą;

  • Šalys susitaria dėl arbitrų skaičiaus bei jų skyrimo tvarkos, kalbos, vietos, ginčams spręsti taikytinos teisės, dėl ko išvengia papildomo ginčo dėl bylos nagrinėjimo šališkumo.

PIGUS ginčo sprendimo būdas

  • Šalys patiria mažesnes bylinėjimosi išlaidas, nei kreipiantis į valstybinį teismą;

  • Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, arbitražo išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, jeigu šalių susitarimas nenumato ko kita.

KONFIDENCIALUS ginčo sprendimo būdas

  • Apie bylos nagrinėjimą nėra pranešama viešai;

  • Užtikrinama fizinio ar juridinio asmens reputacijos apsauga;

  • Sumažėja rizika dėl ginčo nagrinėjimo metu atskleistos komercinės vertės turinčios informacijos paviešinimo.

EFEKTYVUS ginčo sprendimo būdas

  • Šalies prašymu gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios Arbitražo teismo priimtų sprendimų tinkamą įvykdymą;

  • Arbitražo teismo nutartys ir sprendimai yra vykdytini dokumentai.

ARBITRAI

Skaistė Jautakienė

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatė

Civilinė teisė, statybų teisė, paveldėjimo teisė, prievolių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, šeimos teisė

Lietuvių k., rusų k.

Ramunė Bistrickaitė

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatė

Sporto teisė

Lietuvių k., anglų k.

Marija Bartaševičiūtė

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatė

Restruktūrizavimo, bankroto teisė Sutarčių, prievolių teisė

Lietuvių k., rusų k.

Gintaras Žičkus

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatas

Prievolių teisė, įmonių teisė

Lietuvių k.

Erikas Rugienius

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatas

Administracinė teisė, darbo teisė, Europos Sąjungos teisė, mokesčių ir finansų teisė, civilinė ir verslo teisė

Lietuvių k., rusų k., vokiečių k.

Egidijus Langys

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatas, lektorius (Mykolo Romerio universitetas)

Įmonių teisė, korporatyviniai ginčai, juridinių asmenų dalyvių (akcininkų) ginčai, prievolių teisė, sutarčių teisė

Lietuvių k., anglų k.

Aurelija Vingrienė

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatė

Civilinė teisė, draudimo teisė, transporto teisė, darbo teisė, administracinė teisė

Lietuvių k., rusų k.

Modestas Vogulis

Veiklos sritys:

Specializacija:

Darbo kalbos:

Advokatas

Įmonių teisė, komercinė teisė, statybų teisė, draudimo teisė, intelektinės nuosavybės teisė, bankroto teisė

Lietuvių k., anglų k., rusų k.